Alegerea nașului pentru botezul pruncului în 2023

Oficierea Tainei Sfântului Botez este primul și cel mai important moment din viața noului creștin. Botezul este un eveniment de mare bucurie și binecuvântare pentru familia în care s-a născut pruncul.Prin această Taină pruncul primește harul lui Dumnezeu prin care devine creștin. I se iartă păcatul strămoșesc și dobândește harul înfierii a Duhului Sfânt. Pentru ca un prunc să primească botezul creștin ortodox trebuie să aibă naș sau nașă de botez. Mai jos veți afla de ce un copil trebuie să aibă naș sau nașă de botez. Dar și care sunt criteriile alegerii lor.

De când se botează copiii ?

    În Biserica Ortodoxă botezul pruncilor este de  mult generalizat. Din Cartea Faptele Apostolilor aflăm că în Ziua Cincizecimii s-au botezat 3000 de suflete. L a 50 de zile de la Învierea lui Iisus are loc minunea Pogorârii Duhului Sfânt.  Astfel a luat ființă Biserica Creștină. La început creștinismului, cei care se botezau erau majoritatea adulți. Desigur că majoritatea se botezau cu toți ai casei lor, adică și pruncii. Adulții care doreau să devină creștini, erau bine pregătiți în credința creștină. Ei se pocăiau pentru păcatele lor și mărturiseau credința în Dumnezeu. Vedem așadar că din primele veacuri creștine pruncii primeau botezul creștin.

Mărturii despre botezul copiilor în primele veacuri creștine.

    După învierea lui Iisus, Sfinții Apostoli au primit de la El poruncă șă meargă să boteze în numele Sfintei Treimi. ,, Mergând , învățați toate neamurile , botezându-le în numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. (Matei, 28,19).  Deci, încă de la început creștinismului, botezul a fost administrat tuturor indiferent de vârstă. Sfinții Apostoli au botezat atât adulți cât și copii. Ei botezau familii întregi. În cartea Faptele Apostolilor aflăm acest lucru. Temnicierul din Filipi, auzind  cuvântul lui Dumnezeu din gura lui Pavel , s-a botezat el și toți ai casei lui. Deasemenea Lidia, auzind cuvântul lui Dumnezeu s-a botezat ea si  casei ei. (Fapte 16,15). Origen spune că Biserica a primit de la Sfinții Apostoli tradiția de a boteza copiii.

De ce este necesar Botezul copiilor?

  Mântuitorul arată învățatului Nicodim că nimeni nu intră în Împărăția cerurilor dacă nu se botează. Adică să se nască din apă și din Duh. Prin Taina Sfântului Botez, primitorul devine membru al Bisericii, se naște la o nouă viață. Prin botez se îmbracă intru Hristos. Sfinții Părinți arată necesitatea botezului pentru intrarea în Împărăția Cerurilor. Sfântul Vasile cel Mare spune ca cel născut să fie cât de repede Îmbrăcat în Duhul. Adică să primească Taina Botezului. 

Sfântul Ipolit , trăitor în secolul al III lea , fixează în scris rânduiala deja existentă în Biserică a Botezului copiilor. El arată că în cazul pruncilor se cerea mărturiserea credinței de către părinți sau de cineva apropiat. Vedem așadar și originea și importanța nașilor de a fi mărturisitori ai credinței.

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că se boteză copii pentru a li se adăuga sfințenia, dreptatea , înfierea. Dar și pentru a fi mădulare ale lui Hristos și să devină sălaș al Duhului Sfânt.

De ce trebuie naș sau nașă de botez?

   Nașul sau nașa de botez au un rol esențial in rânduiala Botezului. Ei devin părinți spirituali și sunt garanți în fața lui Dumnezeu pentru cel botezat. Ei mărturisesc credința creștină în numele finului sau finei. Ei sunt datori să se îngrijească de educația lor duhovnicească dimpreună cu părinții. Ei trebuie să fie pildă pentru finii lor. La Slujba Sfântului Botez sunt cei care se leapădă de Satana. De trei ori mărturisec acest lucru. Și tot de trei ori, cu fața spre Răsărit se unesc cu Hristos. În numele pruncului, nașii mărturisesc Simbolul de Credință sau Crezul.

Alegerea nașului sau nașei de botez.

   Părinții copilului sunt cei care trebuie să aleagă nașii copilului lor. În această privință ei trebuie să țină cont de partea sufletească. Criteriile trebuie să fie de ordin duhovnicesc, sufletesc. În primul rând trebuie să fie creștini ortodocși. Nu poate fi naș sau nașă de botez cel de altă confesiune sau credință.

Nașii trebuie să fie creștini ortodocși fideli Bisericii creștine, trăitori ai credinței. Nașii au datorii de ordin sufletesc dar si de ordin lumesc. Ei sunt cei care pregatesc pentru Slujba Botezului toate cele necesare. Trebuie să pregătească un trusou botezlumanare botez și hăinuțe bebeluși.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *